video

Hỗ trợ trực tuyến

Ban giám hiệu

c0phuonganhbn@bacninh.edu.vn


Cô Phương: 01257.596.888
Cô Tuyến: 0943.929.678

Thống kê truy cập

1
291
227,426
Cập nhật: 22/03/2014
THƠ: ĐI CHƠI PHỐ
                THƠ: ĐI CHƠI PHỐ

                                                     Đi chơi phố

Gặp đèn đỏ

Dừng lại thôi

Đèn vàng rồi

Tiếp đèn xanh

Nào nhanh nhanh

Qua đường nhé!

       (Triệu Thị Lê)