Quy định tuyển sinh

1/Các quy định phụ huynh cần lưu ý khi cho bé đăng ký học tại trường Mầm non Phương Anh: - Hoàn thành hồ sơ nhập học cho bé đầy đủ và nộp cho văn phòng trường khi bé bắt đầu ...