Tin tức sự kiện

Căn cứ công văn số 3119/UBND - KGVX ngày 28/9/2021. của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho trẻ mầm non, sinh viên trường CĐSP Bắc Ninh đến trường học tập từ ngày 01/10/2021. Vì vậy, trường mầm non Phương ...
  UỶ BAN NHÂN DÂN TP BẮC NINH TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     GIẤY MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 - ...
Kính gửi các bậc phụ huynh trường mầm non Phương Anh! Do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra QĐ cho trẻ nghỉ học từ ngày 6/5/2021 ...
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BẮC NINH TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bác Ninh, ngày 16  tháng 04  năm 2021   THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG ...
Thang máy là phương tiện di chuyển hữu ích trong cuộc sống thường ngày ở các công trình công cộng khác nhau..... Hiểu được điều đó, khi mở rộng trường mầm non Phương Anh năm 2018 khu nhà B có ...
Căn cứ CV số 505/UBND-KVX ngày 24/2/2021; CV số 272/SGDĐT-CTHSSV ngày 25/2/2021; CV số 19/CV-BCĐ ngày 24/2/2021 về việc cho trẻ, học sinh, sinh viên đi học trở lại và các biện pháp phòng chống Covid-19 trong điều kiện bình ...
Trang  1 2 3 ... 12   Next