Tin tức sự kiện

UBND TP. BẮC NINH TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Suối Hoa, ngày 29 tháng 09 năm 2020   THÔNG BÁO         Căn cứ kế hoạch hoạt ...
PHÒNG GD&ĐT TP. BẮC NINH TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Suối Hoa, Ngày 01  tháng 09  năm 2020   THÔNG BÁO   Căn cứ KH 87 – UBND ...
(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND công nhận các trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019-2020. Trường Mầm non Phương Anh (thành phố Bắc Ninh) được ...
PHÒNG GD&ĐT TP BẮC NINH TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bắc Ninh, Ngày 15 tháng 07 năm 2020.   THÔNG BÁO V/v: Tổ chức lễ bế ...
Trang  1 2 3 ... 9   Next