Truyện

Kể chuyện cho bé nghe
Truyện Chú ếch bị điếc
Truyện cổ tích - Cáo và Dê con
                          Câu Chuyện Bó Đũa   Ngày xưa, có một người nhà giàu, sinh được năm người con. Vì được nuông chiều họ sinh ra lười biếng và ỷ lại. Khi đã trưởng thành, mỗi người đều có một cơ ngơi, nhưng ...
                     Truyện : “ Sự tích Hồ Gươm                              ( Hồ Hoàn Kiếm ) Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều ...
Trang  1 2 3   Next