Bài thơ CHỔI NGOAN

CHỔI NGOAN

Sáng ra chổi đã quyét nhà

Đến chiều chổi lại theo bà quyét sân

Ước gì bé lớn thật nhanh

Để bé cùng chổi quyét sân đỡ bà

                      Vũ Thị Minh Tâm

Ngày đăng: 29/10/2019

Tin liên quan