Công nhận 25 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019 - 2020

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND công nhận các trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019-2020.

Trường Mầm non Phương Anh (thành phố Bắc Ninh) được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Theo đó, có 11 trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trong đó, có 1 trường được công nhận mới là trường Mầm non Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) và 10 trường được công nhận lại bao gồm: Trường Mầm non Hà Thành; trường Mầm non Đông Ngàn 1, 2; trường Mầm non Đình Bảng 1, 2; trường Mầm non Đồng Nguyên 1 (thị xã Từ Sơn); trường Mầm non Dũng Liệt; trường Mầm non Đông Tiến (huyện Yên Phong); trường Mầm non Trí Quả; trường Mầm non Song Hồ (huyện Thuận Thành).

Cũng theo Quyết định, có 14 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, trong đó, có 08 trường được công nhận mới là trường Mầm non Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh); trường Mầm non Tân Hồng 1, 2 (thị xã Từ Sơn); trường Mầm non Tam Đa (huyện Yên Phong); trường Mầm non An Bình (huyện Thuận Thành); trường Mầm non Bình Định (huyện Lương Tài); trường Mầm non Đại Lai (huyện Gia Bình); trường Mầm non Lạc Vệ 1 (huyện Tiên Du). 06 trường được công nhận lại, đó là: Trường Mầm non Phương Anh (thành phố Bắc Ninh); trường Mầm non Đồng Nguyên 2; trường Mầm non Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn); trường Mầm non Đông Thọ (Yên Phong); trường Mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành); trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Lương Tài).

Ngày đăng: 31/07/2020