GIỚI THIỆU VỀ BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MÂM NON PHƯƠNG ANH

1. Hiệu trưởng:

 

 

 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Hiệu trưởng

Thâm niên công tác: 22 năm

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ học vấn:  Đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục mầm non.

Thành tích cá nhân:

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp TP, cấp tỉnh, cấp quốc gia.

- Giải nhất cán bộ quản lý giỏi ngành giáo dục mầm non tỉnh Bắc Ninh.

- Nhiều năm là Chiến sỹ thi đua các cấp.

 

2. Phó Hiệu trưởng:

 

Phó HT Hoàng Thị Kim Tuyến

 

Họ và tên: Hoàng Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Thâm niên công tác: 16 năm

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ học vấn: Đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục mầm non.

Thành tích cá nhân: Nhiều năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

Ngày đăng: 28/05/2019