GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

I. LỄ TÂN – KẾ TOÁN

 

* Chức năng – nhiệm vụ:

-         Đón tiếp phụ huynh, khách đến liên hệ với nhà trường, thực hiện công tác lễ tân.

-         Làm thủ tục nhập học cho học sinh.

-         Thu – thanh toán các khoản phí.

* Giới thiệu các thành viên:

1.     Nhân viên kế toán:  Khúc Thị Hoa Ngọc

-         Trình độ: Đại học

-         Thâm niên công tác: 8 năm

2.     Nhân viên thủ quỹ: Ngô Thị Nhung

-         Trình độ: Cao đẳng.

-         Thâm niên công tác: 3 năm

3.      Nhân viên văn Thư: Nguyễn Thị Thúy

-         Trình độ: Đại học

-         Thâm niên công tác: 3 năm

II. CÁC BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN

 

 

 

 

1.     Nhân viên kỹ thuật:  Nguyễn Văn Thành

-         Chức năng nhiệm vụ: Quản lý hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường, xử lý hỗ trợ các công việc liên quan đến hệ thống online trực tuyến.

-         Trình độ: Đại học

-         Thâm niên công tác: 9 năm

2.     Nhân viên tạp vụ: Nguyễn Thị Tuyết

-         Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện công tác vệ sinh 5S trong nhà trường.

-         Thâm niên công tác: 10 năm

3.    Nhân viên y tế: Lê Thị Quy

-         Chức năng nhiệm vụ: Phụ trách công tác y tế học đường trong nhà trường.

-         Thâm niên công tác: 03 năm.

-         Trình độ văn hóa: 12/12.

-         Trình độ học vấn: Cao đẳng y tế.

4.   Nhân viên bảo vệ: NV Đoàn Quang Vinh & Trần Đình Nam

* Chức năng nhiệm vụ: Đảm bảo an ninh trường học và an toàn của trẻ.

Tổ hành chính luôn đặt ra mục tiêu: Đoàn kết và chuyên nghiệp.

 

Tổ trưởng

( Đã ký)

Khúc Thị Hoa Ngọc

Ngày đăng: 14/07/2016