GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ANH

1, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

 

 

Chủ tịch HĐQT Ngô Xuân Trường

- Họ và tên: Ngô Xuân Trường

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thâm niên công tác: 22 năm.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Thành tích:

+Đạt bằng khen của: Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh BN, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh,  Hội doanh nhân Việt Nam, tỉnh đoàn, Trung ương hội cựu Thanh niên xung phong,  Tổng cục thuế.

+ Nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

 

2, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:

 

Phó CT HĐQT Nguyễn Thị Thu

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

- Chức vụ: Phó CT Hội đồng quản trị.

- Thâm niên công tác: 18 năm.

- Thành tích: Nhiều bằng khen của thành phố và tỉnh về thành tích trong công tác xã hội hóa giáo dục.

 

Ngày đăng: 14/07/2016