KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2020 – 2021

PHÒNG GD&ĐT TP. BẮC NINH

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Suối Hoa, Ngày 01  tháng 09  năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

Căn cứ KH 87 – UBND của chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ngày 28/8/2020 V/v tổ chức khai giảng năm học 2020 – 2021.

Căn cứ công văn số 1455/CV-PGD&ĐT của trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh ngày 26/8/2020 V/v Hướng dẫn 1 số nhiệm vụ đầu năm học và tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021.

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid 19.

Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng quản trị trường MN Phương Anh.

Căn cứ kế hoạch tháng 09/2020 của Nhà trường.

BGH Trường MN Phương Anh thông báo đến quý phụ huynh:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Thời gian: 8h00 thứ bảy, ngày 05/9/2020.

2. Địa điểm: Tại các lớp học của bé.

3. Thành phần: Cán bộ, giáo viên và học sinh các lớp.

4. Trang phục học sinh dự lễ hội: Đồng phục, cờ, hoa, bóng bay (nếu có);

*Lưu ý: Phụ huynh cần đăng ký rõ cho con đến khai giảng ở cả ngày hoặc buổi sáng để các cô tổng hợp nên suất ăn và lên chương trình vui chơi ngày khai trường cho các con.

Vậy Nhà trường thông báo đến các bậc phụ huynh biết kế hoạch tổ chức “Ngày hội đến trường của bé năm học 2020 – 2021” để phụ huynh cho con tham dự ngày hội đến trường của bé đạt kết quả cao.

Trân trọng./.

 

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

 

 

 

 

 

 

ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-den-truong-cua-be-nam-hoc-2020-2021

Ngày đăng: 05/09/2020