THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BẮC NINH

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bác Ninh, ngày 16  tháng 04  năm 2021

 

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021.

Căn cứ công văn hướng dẫn nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2021.

Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng quản trị trường MN Phương Anh.

BGH Trường MN Phương Anh thông báo đến quý phụ huynh:

LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021.

Thời gian nghỉ: 01 ngày ( Thứ tư, ngày 21/04/2021).

Thứ năm, ngày 22/4/2021 các con đi học bình thường.

Vậy Nhà trường thông báo tới quý phụ huynh và tập thể cán bộ, giáo viên,

nhân viên trường MN Phương Anh biết và thực hiện theo nội dung thông báo trên./.

 

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Phương

Ngày đăng: 20/04/2021