THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BẮC NINH

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Suối Hoa, Ngày 30  tháng 12  năm 2020

 

THÔNG BÁO

 LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021.

          Căn cứ thông báo của Phòng GD & ĐT TP Bắc Ninh về việc thực hiện

 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021;

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị trường mầm non Phương Anh;

Ban giám hiệu trường MN Phương Anh thông báo tới phụ huynh có các bé yêu học tại trường, tập thể CBGVNV “Lịch nghỉ tết dương lịch 2021”.

như sau:

-         Thời gian nghỉ: 01 ngày (thứ Sáu, ngày 01/01/2021). Thứ Hai, ngày 04/01/2021 các con đi học bình thường.

Vậy nhà trường thông báo tới quý phụ huynh và tập thể cán bộ, giáo viên,

nhân viên trường mầm non Phương Anh biết và thực hiện theo nội dung thông báo trên./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương

Ngày đăng: 03/01/2021