THÔNG BÁO Tổ chức ăn sáng và ăn nhẹ trước khi về cho học sinh.

 

CÔNG TY SX&DVTM QUANG HUY TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

        Số :  …. /TB - MNPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Suối hoa, ngày 05 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức ăn sáng và ăn nhẹ trước khi về cho học sinh.

 

 Căn cứ vào nhu cầu thực tế của phụ huynh muốn cho con ăn sáng tại trường mầm non Phương Anh.

 Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của học sinh độ tuổi 18 – 24 tháng và hướng bữa ăn của trẻ vào nhịp sinh học để phù hợp với các hoạt động tiếp theo của trẻ

Căn cứ sự đổi mới trong việc thực hiện chương trình xuyên suốt trong ngày, tránh để nhiều trẻ vì ăn sáng ở nhà hoặc bố mẹ cho ăn sáng nên đến trường muộn, không tham gia đủ các hoạt động trong ngày.

Ban giám hiệu trường MN Phương Anh thông báo kế hoạch tổ chức cho học sinh ăn sáng và ăn nhẹ trước khi về tại Nhà trường như sau:

  • Thời gian:

-         Thời gian tổ chức bữa sáng hàng ngày từ 7h ->7h45.

-         Thời gian tổ chức bữa ăn nhẹ trước khi ra về: 15h50 -> 16h

          Thực hiện từ tuần hai tháng 6/2019 ( ngày 10.6.2019).

  • Địa điểm: Tại các lớp học – Giáo viên trực tiếp cho học sinh ăn.

Vậy đề nghị quý phụ huynh đưa và đón con đúng giờ để các con được tham gia các hoạt động của Nhà trường cũng như đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các con./.

 

 TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ANH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương

 

 

 

 

Ngày đăng: 09/06/2019