THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẨY DƯA CHO BÉ YÊU THÁNG 11 NĂM 2021

UBND TP. BẮC NINH

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Suối Hoa, ngày 19  tháng 11 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẨY DƯA CHO BÉ YÊU

 

            Như đã thông báo đến quý phụ huynh về việc tổ chức cho bé yêu trải nghiệm vườn cây công nghệ cao ở trường MN Phương Anh trong thời gian hơn 2 tháng hiện tại vườn dưa lưới của bé đã đến ngày thu hoạch.

              Để khắc sâu trong tâm trí bé quá trình khám phá khoa học về sự phát triển của cây, niềm hạnh phúc khi được thu hoạch thành quả lao động của mình cùng các kỹ sư nông nghiệp cùng cô giáo nên trường mầm non Phương Anh tổ chức ngày hội trẩy dưa cho các bé yêu, cô giáo được lưu lại những hình ảnh và ký ức đẹp, chúng tôi có lịch cụ thể cho các lớp vào thứ sáu, ngày 19.11.2021như sau:

 

stt

Thời gian

Tên lớp

Sĩ số lớp

Sỹ số đi học trong ngày

Ghi chú

1

 

 

Thứ sáu Ngày 19/11/2021

Sáng

Steam 1

25

20

 

 

Steam 2

25

17

 

 

Venus1

26

22

 

 

Venus 2

28

21

 

 

Venus 3

27

21

 

 

Sun 1

21

14

 

 

Sun 2

20

10

 

 

Sun 4

18

13

 

 

Saturn 1

23

15

 

 

Saturn 2

22

18

 

 

Saturn 3

26

20

 

 

Saturn 4

23

16

207

2

Thứ sáu Ngày 19/11/2021

Chiều

Hoa 1

29

25

 

 

Hoa 2

29

23

 

 

Lá 1

30

20

 

 

Lá 2

36

18

 

 

Chồi 1

22

17

 

 

Chồi 2

25

12

 

 

Mầm

29

22

137

 

TỔNG

 

 

 

344

II – Người phụ trách hỗ trợ: đ.c Thành, Hưng, Thuý VT.

  • Lưu ý: các lớp tổ chức tốt việc giữ khoảng cách, thực hiện 5K để phòng chống dịch covid 19.

Vậy nhà trường thông báo để cô giáo và các bé yêu sắp xếp tham gia ngày hội trẩy dưa theo lịch thông báo trên.

Trân trọng!

 

TRƯỜNG MN PHƯƠNG ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/11/2021