Tin tức

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON XANH, AN TOÀN, THÂN THIỆN, LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Trong 2 ngày 23,24 tháng 11 năm 2023, Trường mầm non Phương Anh vinh dự được Sở giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh đặt làm địa điểm tổ chức hội thảo “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm; Công tác quả lý và nâng cao chất lượng GDMN ngoài công lập”.…