Học phí

Bảng phí bao gồm các khoản:

  • Học phí
  • Phí ăn uống
  • Đồng phục
  • Giáo trình
  • Và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, và chăm sóc ngoài giờ.

Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào các chương trình học khác nhau.
Học phí được thanh toán bằng Hình thức chuyển khoản đến tài khoản của Nhà trường hoặc thanh toán tiền mặt tại trường.
Phí nhập học là khoản phí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.