Chương trình giảng dạy

Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ANH

Địa chỉ: Số 9, Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Email: mamnonphuonganhbacninh@gmail.com

Hòm thư dành cho phụ huynh và khách

           

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ANH

Địa chỉ: Số 9, Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

                            
* Thông tin phản hồi của nhà trường sẽ được trả lời vào hòm thư riêng hoặc trả lời trực tiếp qua điện thoại với quý vị.
 Xin trân trọng cảm ơn!